Szervezetünk 2015 szeptembere óta működik együtt a Budapest XI. kerületében, a Breznó közben található gyermekotthonnal, mely a mentorprogramunkban szintén részt vevő Bólyai Gyermekotthon szakmai alegységeként működik.

Az otthon szép, zöld környezetben, a Sas-hegy lábánál helyezkedik el, néhány percre a BAH csomóponttól – így könnyen megközelíthető a pesti belvárosból, illetve Budáról érkező mentoraink számára is. Az otthon felújított épülete melegséget, családias hangulatot áraszt, jelenleg mintegy 30 gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő, nevelésbe vett gyermeknek, valamint utógondozotti ellátásban részesülő fiatal felnőttnek biztosítanak teljes ellátást a falai között. Az otthon lakóinak életkora a kis létszám ellenére igen változatos, a 0-24 éves korosztályt öleli fel, és integráltan nevelik a normál és speciális nevelési igényű gyermekeinket.

A szaktárgyi korrepetáláson túl kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy mentoraink példaképként, az intézményi ellátórendszeren kívüli emberi kapcsolatként is megállják a helyüket, vagyis a hangsúly nem csupán a gyerekek tanulmányi eredményének javításán, hanem sokkal inkább a példamutatáson van. Mentoráltjaink jó része komoly lelki sérülésekkel, a szociális és értelmi fejlődésben visszamaradva került be az otthonba, így fontosnak tartunk egy fajta állandóságot biztosítani az életükben. Ehhez céljaink között szerepel külsős mentoraink közösséggé szervezése, hogy könnyebben meg tudják osztani egymás között a tapasztalatokat. Szeretnénk általánossá tenni, hogy mentoraink a jelentkezéskor vállalják, hogy két féléven át, heti egy alkalommal járnak mentoráltjukhoz.

A Breznó közi otthonba járó mentorok kisebb részben a HaKöSz tagjai, többségük azonban a MeGyek mentorprogramba jelentkezett egyetemista korú külsős mentor. Büszkék vagyunk arra, hogy a folyó félévben az otthon valamennyi, mentorálásra igényt tartó lakója számára fogunk tudni mentort biztosítani, sőt terveink szerint több, érettségire készülő mentoráltunknak egyszerre ketten fognak segíteni a vizsgafelkészülésben.

S. Feri