Mi, a Hallgatók a Közösség Szolgálatában Országos Egyesület tagjai, fő célként tűzzük ki magunk elé, hogy az egyetemi hallgatóságot közelebb hozzuk a társadalom valós gondjaihoz, hogy segítsük a jövő döntéshozóit felelős, a közösséggel szolidáris állampolgárokká nevelni, hogy fokozzuk az egyetemek szerepét környezetünk égető problémáinak orvoslásában, egyúttal jelentősen növelve az intézmények presztízsét is.

A Hallgatók a Közösség Szolgálatában Országos Egyesület célja a társadalmi felelősségvállalás, a közösségi nevelés és az önkéntesség szellemiségének és gyakorlatának meghonosítása előbb az alapítók diáktársai, azaz a Budapesti Corvinus Egyetem, majd lehetőség szerint más magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói körében is.

Célkitűzéseink minél hatékonyabb megvalósításáért a szervezet széles körű együttműködést igyekszik kialakítani az egyetemen működő vagy ahhoz kapcsolódó minden csoporttal: a Hallgatói Önkormányzattal, diákszervezetekkel, kollégiumokkal, egyéb hallgatói önszerveződésekkel, valamint az egyetem karait, tanszékeit, oktatóit és kurzusait is szívesen látnánk diákszervezetünk partnerei között.

Azon leszünk, hogy a BCE ezen csoportjait a társadalmi felelősségvállalás, a közösségi nevelés és az önkéntesség tárgykörében összefogjuk, és közös cselekvésre sarkalljuk.